Miejsca

Ekopark Wschodni w Kołobrzegu Ekopark Wschodni w Kołobrzegu

Uruchomiony przez miasto Kołobrzeg w 1996 roku tzw. Ekopark Wschodni to niezwykle zjawiskowe miejsce. Ekopark zajmuje powierzchnię bliską ok. 380 hektarów wypełnioną wodami torfowisk, oddzielonymi od plaży wydmą, po której na specjalnych drewnianych pomostach przebiega droga rowerowa EuroVelo. W przebiegu drogi dla rowerów znajduje się również miejsce do odpoczynku i obserwacji przyrody. Celem Ekoparku jest ochrona flory i fauny na terenie torfowiska „Smolne Bagno”. Znajdują się tutaj liczne siedliska gatunków ptaków chronionych.

Powiązane trasy

Kołobrzeskie klimaty Ikona

101 km 7:34 h